AMMUNITIONS PRISER

 

VED BETALING - SKRIV I TEKSTFELT HVAD DER KØBES.

Dvs. ved køb af f.eks. 3 æsker 9 mm. á kr. 60 og en sikkerhedspløk á kr. 20 - skrives der i tekstfeltet: 3 x 9 mm + 1 sikkerhedspløk.

 

BETALING TIL SKYTTEAFDELINGEN VIA MOBILEPAY PÅ 94421

 

 

Transport og opbevaring af ammunition

 

Private må transportere 80 kg ammunition I original embalage til håndvåben. Ammunitionen skal være placeret forsvarligt og fastgjort. Det anbefales, at man medbringer våbenlegitimationskort og medlemsbevis fra skytteforeningen, når man transporterer ammunition. En skytte må kun være i besiddelse af ammunition svarende til de våben, han har tilladelse til, med mindre han transporterer ammunition for sin forening. Sidstnævnte kræver SKV3 godkendelse.

Skytter må max. opbevare 1000 lang- og 5000 kortdistancepatroner i et godkendt EN 1143-1 grade 0 skab uden særlig tilladelse fra Politiet. Fra 1. marts 2010 har foreninger og skytter desuden skullet opbevare ammunition i våbenskab jævnfør BEK nr. 997 § 21. DGI er i øvrigt i gang med at lave en pjece om transport af våben og ammunition. Læs om transport af farligt gods

 

PI - KBH