Er der forsikring på dem som skyder på banen?

 

QBE bekræfter, at der er etableret forsikring for skydning på bane.

Det er en betingelse for dækning, at Bekendtgørelsen om skydebaners indretning, anlæggelse og anvendelse er overholdt.


Du kan hente certifikatet her: FORSIKRINGSCERTIFIKAT

 

Begynderkursus for nye medlemmer UDEN forudgående skydeerfaring.

 

Desværre må vi på grund af manglende kapacitet i øjeblikket sige nej til at afholde begynderkurser for civilansatte uden skydeerfaring. 

Må man bære synligt våben på stedet?

 

Som civil skytte føres våbnet i egnet foderal, taske, rygsæk, kuffert mv. Dette gælder både til og fra skydebanen og på selve skydebanen.

Man må ikke bære sit våben på sig som civil person. Dette er uagtet om det er skjult eller i synligt pistolhylster.

Polititjenestemænd, der er i tjeneste og træner skydning på baggrund af medlemskabet i PI-KBH, skytteafdeling skal under træningen overholde de civile regler for træning med pistol: 

 • Tjenestepistolen aflades i afladestationen ved indgangen til KSC.

 • Tjenestepistolen hylstres efter afladning og straks ved ankomsten til skydebanen orienteres skydelederen om, at man er i tjeneste, og at det er derfor pistolen bæres i føringsmiddel

 • Pistolen lægges straks på standpladsen med sikkerhedspløk i kammeret, dermed signaleres det tydeligt, at de civile regler overholdes.

 • I forbindelse med træningen må pistolen ikke transporteres, føres eller opbevares i føringsmidlet

 • Efter endt træning, og pistolen hylstres, går man direkte til udgangen.

For skytter med IPSC-licens eller under deltagelse i terræn skydestævner (skydedisciplin) gælder andre regler på selve skydebanen.
 

HUSK - vi repræsenterer Politiet, og folk udefra kan ikke vide, hvem der må bære våben, og hvem der ikke må.

Hvordan bliver man medlem af PI - KBH?

 

Skydning med tjenestepistol i fritiden kræver medlemskab af piskydning

Husk at skydning med tjenestepistolen kræver at du er i besiddelse af et DPIF-

medlemskort og billede legitimation.

Dette udstedes umiddelbart efter indmeldelsen og fremsendes med tjenestepost til dit

tjenestested. Kortet skal sammen med billedelegitimation kunne forevises ved kontrol.

Indmeldelse sker ved indsendelse af udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til PI-

Kontoret (med post, tjenestepost eller scannet som vedhæftet fil til pi-

kbh@politiidraet.dk). Blanketten findes På medlemskab af PI siden 

Det er vigtigt at der anføres nr. på tjenestepistolen på indmeldelsesblanketten,

så vi kan være på forkant med udstedelse af medlemskort. Det er et krav for at måtte

skyde med tjenestepistolen i civile foreninger og i fritiden.

Kontingent til skytteafdelingen er kr. 15,- pr. mdr., og opkræves via sprogforbundet eller pr. girokort. Beløbet er udelukkende et særkontingent til Skytteafdelingen og derudover kræves medlemskab af politiets idrætsforening til 65 kr. pr. mdr.

Regler for skydning med tjenestepistol i fritiden i Politiets Skytteafdeling

 

Regler for skydning med tjenestepistol i fritiden i Politiets Skytteafdeling - København.
 

1. Medlemskab af Politiets idrætsforening København. (Indmeldelse via www.politiidraet.dk og koster p.t. 65 kr. pr. mdr.).

Herefter indmeldelse i Politiets Skytteafdeling København (Indmeldelse via www.piskydning.dk) og koster p.t. 15 kr. pr. mdr. i særkontingent.


2. Anmodning om våbenmedlemskort foregår automatisk i.f.m. indmeldelsesblanketten på skytteforeningens hjemmeside. (husk fulde navn og våbennummer på tjenestepistol).


3. DPIF udsteder våbenmedlemskortet og du modtager det hurtigst muligt via tjenesteposten.

Du kan først skyde med din tjenestepistol, når du er i fysisk besiddelse af medlemskortet og kan vise det ved kontrol på skydebanen.
 

DPIF udsteder nummeret våbenmedlemskort, der er personligt og giver lov til at træne idrætsskydning

i fritiden på den eller de skydebaner, som PI-foreningen har lavet aftaler med.


Bemærk, at våbenmedlemskortet ikke giver mulighed for at træne tjenesteskydning (som altid foregår i tjenestetiden under ledelse af en skydeinstruktør fra politiet med ammunition, der er sponsoret af

tjenestestedet).


4. Medlem kan nu købe ammunition på skydebanen hos os selv om søndagen i træningstiden, når vi har

vores EGEN vagt på.

På https://skydning.pi-kbh.dk under træningstider kan man se hvornår vi selv har ”vagt” på.


5. Hvilken skydebane må jeg anvende som indehaver af våbenmedlemskort ? Du kan skyde på

Kalvebod skyttecenter, Hanebjerg og enkelte andre steder. Vigtigst er det dog at banen er godkendt til 9

mm ammunition af den slags politiet skyder med. Vores formand kan også godkende andre baner hvis

ellers de pgl. steder også giver lov. Er du i tvivl så hør formanden for stedet hvor du ønsker at skyde.


6. Medlem kan nu træne med tjenestepistol i fritiden.

Forinden medlemmet tager sin pistol og går på skydebanen, skal han iagttage følgende:

 1. Lige p.t. skal man blot informere sin nærmeste leder (evt. pr. mail) om hvilken dag man skyder. I nærmeste fremtid skal man i stedet blot skrive til en funktionspostkasse.Nærmere tilgår når vi ved mere!
   
 2. I skab nr. 30 på Kalvebod Skyttecenter ligger en logbog, hvori der skal føres hvem der skudt på

  hvilken dag. Der forefindes plastre, skiver etc. i skabet. Hørekopper/ propper og briller skal man selv købe og medbringe.
   

 3. Efter 1. juli 2019 skal foreningsledelsen sikre sig, at der alene skydes i PI regi, når der er en eksamineret skydeleder til stede. Alle opfodres derfor til straks at tage skydeleder prøven, der findes på

  www.dgi.dk.
   

 4. Medlemmet må efter 1. juli 2019, hvis medlemmet har gennemført skydelederprøven, skyde alene.

  Hvis han ikke er alene, skal et medlem, der har bestået skydelederprøven, påtage sig ansvaret som

  skydeleder, før de tilstedeværende må afgive skud.
   

 5. Der må kun trænes idrætsskydning. Dvs. ikke trække fra hylster og lave andre politi ”ting”.
   
 6. Der må kun anvendes ammunition i tjenestepistolen, som medlemmet har købt af Skytteforeningen.

  OBS. Træning til optagelsesprøve i AKS (25m mod hvid A3-papir som skive) betragtes også som

  idrætsskydning.

Opbevaring af træningsammunition

 

Medlemskortet til PI-KBH, skytteafdeling, med våbennummer giver os lov til at træne med vores tjenestepistol. Medlemskortet giver os ikke lov til at opbevare træningsammunition på tjenestested, men man må som politiperson og medlem af skytteforeningen opbevare 9 mm træningsammunition i et godkendt våbenskab på bopælen.

Udmeldelse af skytteafdelingen

Udmeldelse af skytteafdelingen sker via mail til Henning@piskydning.dk og PI-KBH@pi-kbh.dk.

I mailen oplyses navn og fødselsdato. Herefter skal du sørge for at dit medlemskort afleveres til Politiets Idrætsforening København.