Hvorfor blive medlem af PI Kbh's Skytteafdeling?

 

Jo, fordi du kommer til at træne sammen med dine kolleger og der er erfaren skydeleder på banen som kan hjælpe dig.

 

Skydning med tjenestepistol i fritiden kræver medlemskab af PI-Skydning.

Husk at skydning med tjenestepistolen kræver at du er i besiddelse af et DPIF-medlemskort.

Dette udstedes umiddelbart efter indmeldelsen og fremsendes med tjenestepost til dit tjenestested.

Kortet skal sammen med politiskilt kunne forevises ved kontrol.

Indmeldelse sker ved indsendelse af udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til PI-Kontoret med post,

tjenestepost eller scannet som vedhæftet fil til pi-kbh@pi-kbh.dk

Obs! Blanketten SKAL udfyldes på pc'en. Undtagen underskriften!

Blanketten findes her - Indmeldelsesblanket


Det er vigtigt at der anføres nr. på tjenestepistolen på indmeldelsesblanketten, så vi kan være på forkant med udstedelse af Medlemskort.

Det er et krav for at måtte skyde med tjenestepistolen i civile foreninger og i fritiden.

Kontingent til skytteafdelingen er kr. 15,- pr. mdr., og opkræves via sprogforbundet eller pr. girokort.

Beløbet er udelukkende et særkontingent til Skytteafdelingen og derudover kræves medlemskab af politiets idrætsforening til 65 kr. pr. mdr.