Skydning med tjenestepistol i fritiden kræver medlemskab af pi-skydning

Husk at skydning med tjenestepistolen kræver at du er i besiddelse af et DPIF-

medlemskort.

Dette udstedes umiddelbart efter indmeldelsen og fremsendes med tjenestepost til dit

tjenestested. Kortet skal sammen med billedelegitimation kunne forevises ved kontrol.

Indmeldelse sker ved indsendelse af udfyldt og underskrevet indmeldelsesblanket til PI-

Kontoret (med post, tjenestepost eller scannet som vedhæftet fil til pi-kbh@pi-kbh.dk). OBS: Blanketten SKAL udfyldes på en pc! Blanketten findes her

Det er vigtigt at der anføres nr. på tjenestepistolen på indmeldelsesblanketten,

så vi kan være på forkant med udstedelse af Medlemskort. Det er et krav for at måtte

skyde med tjenestepistolen i civile foreninger og i fritiden.

Kontingent til skytteafdelingen er kr. 15,- pr. mdr., og opkræves via sprogforbundet eller pr. girokort. Beløbet er udelukkende et særkontingent til Skytteafdelingen og derudover kræves medlemskab af politiets idrætsforening til 65 kr. pr. mdr.